Nieuwsbrief 16
20 april 2018

 

Oudergesprekken
Op dinsdag 15 mei en donderdag 17 mei (middag en avond) is er voor ouders de gelegenheid om met de leerkracht te spreken over hoe het gaat met uw kind(eren) op school (groepen 1 t/m 7).

Wij verwachten alle ouders te ontmoeten op een van deze twee avonden. 

Voor ouders van leerlingen uit groep 5 gelden andere afspraken, deze ouders  krijgen hierover in de groepsmail van vandaag alle informatie.

U kunt een afspraak maken voor een gesprek via het ouderportaal van de website. Vanaf maandagochtend 23 april 12:00 uur staat de planner open.

Tevredenheidspeiling
Begin maart heeft u een mail ontvangen waarin wij u vroegen naar uw mening over een aantal zaken in onze school. Heeft u deze peiling ingevuld? Zeer bedankt! Bent u daar nog niet aan toegekomen? Het zou fijn zijn als u daar vóór de meivakantie nog 10 minuten voor kunt vrijmaken. 
Na deze vakantie verwachten wij de resultaten van deze peiling met u te kunnen delen.

Avondvierdaagse 2018
Van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni wordt de 34ste avondvierdaagse in Hoogland gelopen. En natuurlijk doen wij daar weer aan mee. Leerlingen uit de groepen 3 en 4 kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer. De groepen 5 t/m 8 lopen (gemiddeld) 10 kilometer per avond.
Alle informatie over de avondvierdaagse, over de inschrijving en betaling vindt u op de avondvierdaagse-pagina op onze website. 
Voor vragen/info hierover kunt u terecht bij Joke of Anita.

Begeleiding door ouders
Wij kunnen ook bij de avondvierdaagse niet zonder de hulp van ouders. 
Als u wilt begeleiden dan kunt u zich inschrijven middels het inschrijfformulier voor begeleiders. Op dit formulier kunt u aangegeven of u na afloop ook een medaille wilt ontvangen (in dat geval bent u ook inschrijfgeld verschuldigd).
Mochten zich meer begeleiders inschrijven dan er nodig zijn, dan zullen wij door loting bepalen wie er kunnen meedoen.

De inschrijving is staat open tot en met 15 mei. Wij hanteren deze sluitingsdatum strikt. Schrijf dus tijdig in.

Buggy's gevraagd
Heeft iemand nog een (oude) buggy/kinderwagen o.i.d. staan die wij mogen gebruiken voor de muziekspelers? Liefst eentje met wat grotere wielen, de paraplubuggy'ss met kleine wieltjes zijn hiervoor iets minder geschikt.
We hebben er 2 nodig.


Kijkochtend
Dinsdag 15 mei is de vijfde kijkochtend voor ouders van dit schooljaar. U bent tussen 08:30 een 11:30 welkom uur om een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren) en een stukje van hun dagelijkse schoolleven mee te maken.

U kunt in de klas plaatsnemen, meekijken en meevoelen, en daarna weer plaatsmaken voor een andere ouder.
Er zullen bij elk lokaal dagroosters hangen, zodat u vooraf kunt kiezen welke activiteit u graag wilt bijwonen.

Landen- en cultuurproject 
Donderdag 17 mei start ons landen- en cultuurproject. De leerlingen uit elke groep kiezen een land, dat tijdens het project centraal staat. De leerlingen horen voor de meivakantie welk land dit is.

Opening
Tijdens de opening mogen de leerlingen verkleed in de stijl van dat land naar school komen (het hoeft niet uitgebreid; een hoedje is ook leuk). Iedereen is van harte welkom bij de opening om 8.30 uur op het plein.
 
Afsluiting
Het project wordt op donderdag 21 juni a.s. op een spectaculaire manier afgesloten. Hoe dat houden we nog even als verrassing…….

De ouders (en andere belangstellenden) zijn op deze donderdag uitgenodigd om tussen 13.00 en 14.00 uur de afsluiting bij te wonen. Deze vindt plaats op het schoolplein en bij slecht weer in de gymzaal aan het Spinetpad.
Na afloop kunt u nog even in de groep van uw kind komen kijken op welke manier zij tijdens het project met het land en de culturen aan de slag zijn geweest.

Inloopspreekuur GGD
Donderdag 17 mei is Dorien Streppel weer bij ons op school voor het inloopspreekuur. U kunt tussen 08.45- 09.30 uur bij haar terecht voor al uw vragen over de gezondheid en opvoeding van uw kinderen.
Voor meer informatie klik hier.

Studiedag 22 mei
Dinsdag 22 mei, de dag na Pinksteren, is er een studiedag voor het hele team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Moederdag en vaderdag
Vorige jaar hebben enkele ouders gevraagd waarom er vanaf groep 5 geen moederdag- of vaderdag cadeautje meer wordt gemaakt. Wij hebben dit in het team nog eens besproken.

Binnen ons lesprogramma, onder andere de Vreedzame School is het “oog, oor en hart hebben voor elkaar” belangrijk. Dit kan op allerlei manieren en dat leren we de leerlingen ook. Eén van de manieren is iemand, bijvoorbeeld je vader of moeder, in het zonnetje zetten. We laten daarom de jonge leerlingen (groep 1-4) een zelfgemaakt cadeautje en/of versje/verhaaltje mee naar huis nemen.

We vinden dat leerlingen dit op een gegeven moment ook vanuit zichzelf moeten gaan doen. Ze moeten leren zelf verantwoordelijkheid hierin te gaan dragen. We doen daarom met de oudere leerlingen (groep 5-8) niet meer actief mee in het maken van een moeder- of vaderdagcadeau.

Als ze dit wel graag willen doen, kijkt de leerkracht mee of er een moment is waarop de leerling iets kan maken/voorbereiden.

Gevonden voorwerpen
In de hal staat een kist met gevonden voorwerpen. Als u spullen mist van uw kinderen kunt u daar ongevraagd in kijken. Kleine gevonden voorwerpen (sleutels, sieraden etc.) worden bewaard op het secretariaat.

Kijkt u voor de vakantie even in de kist of er iets in zit dat u bekend voorkomt? De ervaring leert dat er veel spullen in zitten die (nog) niet gemist zijn door ouders.

Na de meivakantie gaan we de kist legen: nog goede, bruikbare spullen zullen wij aan een goed doel schenken. 

Fijne vakantie!
Wij wensen iedereen een hele fijne meivakantie, wat u ook gaat doen.
Op maandag 14 mei zien we iedereen graag weer terug. De deuren zijn dan, zoals gebruikelijk na een vakantie, vanaf 08.20 uur open, iedereen is dan welkom om even met zijn/haar kind(eren) mee lopen naar de klas.


Nieuwsbrief 17 verschijnt op vrijdag 18 mei
 
Agenda 

zondag
22 april

09.30 uur
Viering eerste communie, Martinuskerk Hoogland

vanaf maandag 23 april
12:00 uur
Inschrijven oudergesprekken via het ouderportaal

vrijdag 27 april
t/m
vrijdag 11 mei

Meivakantie

maandag 14 mei
08:20
Iedereen welkom in de klassen

dinsdag 15 mei
08:30-11:30
Kijkochtend voor ouders 

dinsdag 15 mei en donderdag 17 mei
Middag en avond:
Oudergesprekken groepen 1 t/m 7 

woensdag 16 mei
Controle hoofdluis

donderdag 17 mei
Start schoolproject

donderdag 17 mei
08.45 - 09:30 uur
Spreekuur Dorien Streppel (GGD)

maandag 21 mei
Tweede pinkster- dag, alle leerlingen vrij

dinsdag 22 mei
Studiedag, alle leerlingen vrij

dinsdag 29 mei
t/m
vrijdag 1 juni

Avondvierdaage Hoogland

woensdag 6 juni
Ouderbedank avond

donderdag
21 juni

13:00-14:00 uur
Afsluiting schoolproject.
Ouders en andere belang-stellenden welkom.
 


kbs Kameleon
Stradivariusstraat 159
3822  DP  Amersfoort
tel 033 4550488
kameleon@kpoa.nl
www.kbskameleon.nl