Laatste nieuws


 

21-06-2018  14:06
Donderdag 21 juni was de afsluiting van ons landen- en culturenproject.
Er waren djembé-workshops voor alle groepen en aan het eind van de dag was er een voorstelling met de hele school, waarbij ouders, verzorgers en overige belangstellenden mochten komen kijken. 
Het was een groot succes! Wij danken Drum 4 fun, alle leerlingen, ouders en team voor hun inzet en het publiek voor hun komst!

25-05-2018  12:16
Namens het College van Bestuur van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. doen wij u onderstaande informatie toekomen met betrekking tot privacy in het onderwijs:

Privacy in het onderwijs, 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Er is in de media volop aandacht voor het onderwerp privacy en wellicht wordt er ook op school al over gesproken. Maar wat betekent deze privacywetgeving nu? Wat gaan we hier van merken? Wat gaat er precies veranderen?
 
Al die aandacht voor privacy komt niet zo maar uit het niets. Op 25 mei 2018 gaat namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Dit is een Europese privacywet, waar we ook in het onderwijs aan moeten voldoen. Wij hebben de zorg voor een kwetsbare groep (jonge kinderen) en onderdeel van onze taak is veiligheid creëren. Fysieke veiligheid, emotionele veiligheid, maar hier hoort in deze tijd ook digitale veiligheid bij. Privacy is bovendien een grondrecht, het staat in onze grondwet (art.10) en in het Verdrag voor de Rechten van de Mens (art.8). Het is dan ook belangrijk dat wij als Stichting KPOA en zijn scholen, de privacy van onze leerlingen en hun ouders en daarnaast ook haar medewerkers goed beschermen.
 
Als u meer wilt weten over de AVG en wat deze wet betekent voor het onderwijs, kijk dan op https://maken.wikiwijs.nl/81891/Aanpak_IBP_voor_het_PO_en_VO. Hier vindt u de door Kennisnet en PO-Raad ontwikkelde Aanpak IBP (Informatie beveiliging privacy) die wij als leidraad gebruiken om het privacybeleid van Stichting KPOA invulling te geven. In deze aanpak is aangegeven dat we per 25 mei een tijdspad moeten hebben opgesteld waar we in beschrijven hoe we verdere invulling geven aan de AVG. Dit tijdspad is door KPOA opgesteld, meer info over dit tijdspad is te vinden op https://www.kpoa.nl/privacy-kpoa
 
Binnen de Stichting voor KPOA gaan we met alle scholen samen zorgen voor het goed hanteren van alle regels die met de AVG te maken hebben. In 2016 zijn we al begonnen met een bewustwording bij medewerkers en ouders. We hebben middels posters verschillende onderwerpen onder de aandacht gebracht. Dit waren o.a. het gebruik van foto’s, hoe om te gaan met data, veilig werken met inloggegevens.
De komende periode gaan we verder met de te nemen stappen. KPOA is goed op weg zijn en we zullen de komende periode gebruiken om verdere invulling te geven. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind(eren).