Uw kind aanmelden bij KBS Kameleon


Kies de juiste school voor uw kind

De juiste school kiezen voor uw kind is geen gemakkelijke opgave. U zoekt niet alleen het beste voor uw kind, maar ook u als ouder moet zich er goed bij voelen. De verbinding die u aangaat, is namelijk voor (minimaal) acht jaar. Omdat ouders en kinderen allemaal verschillend zijn, is er niet één beste school voor iedereen. Het gaat erom wat het beste past bij u en uw kind.
 

Een rondleiding: kom de sfeer proeven!

Om een goed beeld van onze school te krijgen bent u van harte welkom om de sfeer te komen proeven. Onze directeur of teamleider leidt u graag rond, vertelt u wat de school uw kind kan bieden en beantwoordt al uw vragen. Bel gerust voor een afspraak (033 4550488).
 

De procedure (in het kort):

Voor-aanmelden

Kinderen kunnen pas op school worden toegelaten vanaf de dag dat zij vier jaar worden. Vanaf de geboorte tot 3 jaar kunnen ouders hun interesse voor onze school kenbaar maken door het doen van een vooraanmelding. Dat kan middels het vooraanmeldingsformulier.
We mogen op dat moment echter nog geen toelatingsbeslissing nemen, omdat op jongere leeftijd nog niet kan worden ingeschat of er specifieke extra ondersteuning nodig is in het kader van passend onderwijs

Intakegesprek:

Als uw kind op onze lijst met vooraanmeldingen staat, of als u een kind ouder dan 3 jaar bij ons wilt aanmelden, dan vindt een intakegesprek met de directeur of teamleider plaats. Tijdens dit gesprek wordt de (onderwijs)behoefte van uw kind vastgesteld en op grond van de informatie uit dit gespek kan de directie een beslissing nemen over de toelaatbaarheid van uw kind.

In schema:

 

 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de aanmeldprocedure verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Van een andere basisschool

Zoekt u een andere basisschool voor uw kind, bijvoorbeeld als u gaat verhuizen, dan kunt u de school bellen voor een kennismakingsgesprek met de directeur of teamleider. Na dit gesprek, neemt de intern begeleider van onze school (met uw toestemming) contact op met de huidige school waarop uw kind zit en wordt er gekeken wat de (onderwijs)behoeften van uw kind zijn en in welke groep uw kind het best geplaatst kan worden. In het schooljaar 2018-2019 is er op onze school geen plaats meer voor nieuwe leerlingen in de groepen 3, 4 en 5.
We hanteren daarvoor een wachtlijst.