Kerstvakantie bij Ska-kinderopvang


De bso is een leefgemeenschap waar kinderen zich welkom voelen, zichzelf kunnen zijn en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, de groep en hun omgeving. De kinderen ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!
In de kerstvakantie besteden we hier bij Ska Kinderopvang speciale aandacht aan. We gaan onder andere samen gezellig Oud & Nieuw vieren, andere culturen ontdekken en mensen in onze omgeving blij maken. Kijk voor het programma van dag tot dag op www.ska.nl/bsothemasamenopdewereld.

Het bso-team van Ska Kinderopvang