De MR: wie, waarom en hoe


Het kernteam neemt beslissingen niet alleen. De medezeggenschapsraad is een van de organen waarbij het team advies inwint. De argumenten die de raad aandraagt wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Bij verschillende onderwerpen kan het advies van de medezeggenschapsraad zelfs bindend zijn.

De  medezeggenschapsraad bestaat op de Kameleon uit ouders en personeelsleden. De verhouding ouders – personeelsleden is gelijk, namelijk 2 om 2.
De leden stellen zich hier kort aan u voor.

De raad mag te allen tijde om advies gevraagd worden, ongeacht het onderwerp. Zij kan ook ongevraagd advies geven of een voorstel doen aan het kernteam.
Het kernteam is echter verplicht de medezeggenschapsraad in te lichten wanneer er een belangrijk besluit genomen moet worden.

Over het algemeen vergadert de medezeggenschapsraad 8 keer per jaar. Van die vergadering wordt een verslag gemaakt door een van de leden. Deze notulen zijn voor iedereen openbaar, te vinden op de site van de school.

Wie weet vind je dat er dingen anders of beter kunnen. Twijfel dan niet en neem contact op via de e-mail contact met onze leden. Wanneer er vragen zijn, kun je ons via datzelfde contactformulier bereiken. Dan zullen we zo snel mogelijk reageren!