Ouderhulp


Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Gelukkig vinden veel ouders dat ook; zij helpen bijvoorbeeld bij het begeleiden van bepaalde activiteiten, zoals hulp bij het leren lezen, natuuroriëntatie en de diverse excursies.

Ook voor allerlei hand- en spandiensten is hulp van ouders heel welkom. Zo zijn er ouders die helpen bij kopieerwerk, het doen van de was, schoonmaak van lokalen, het uitvoeren van klussen, etc. Uw hulp is uiteraard niet verplicht, maar we zijn er wel heel blij mee!

Daar waar wij spreken over "ouders" zijn uiteraard grootouders en/of andere verzorgers ook van harte welkom!

 

Vacatures

We hebben op enkele punten nog een concrete hulpvraag:

Begeleiding Ateliers op vrijdagmiddag

Op vrijdagmiddag werken we in de groepen 4 t/m 8 van 13.10-14.10 uur in ateliers.

In kleine groepen (workhops) worden er dan activiteiten op diverse gebieden aan leerlingen aangeboden. Denk daarbij aan kunst, cultuur en techniek, vaardigheden etc. De leerlingen hebben daarbij een bepaalde vrijheid in hun keuze voor een workshop.
De workshops worden begeleid door de eigen leerkracht, de leerkrachten van groep 1 t/m 3 (zij hebben op vrijdagmiddag geen leerlingen) en vrijwilligers.
 
Gezocht: Vrijwilligers* die op vrijdagmiddag (13.10 - 14.10) uur willen assisteren bij de workshops.

Wanneer u zelf een vaardigheid heeft die u graag met leerlingen wilt delen dan juichen wij dat van harte toe. U ideeën hierbij zijn zeer welkom.

*Vrijwilligers zijn niet alleen ouders. Ook alle andere volwassenen, zelfs als zij geen (klein)kinderen op de Kameleon hebben, kunnen zich aanmelden.

Werkgroep Hoofdluis

Elke woensdag na een schoolvakantie (en op andere momenten als dat nodig is) controleren de ouders uit deze werkgroep alle leerlingen op hoofdluis. Dit is belangrijk om de verspreiding van hoofdluis zo veel mogelijk te beperken. 
We zoeken nog enkele ouders die willen helpen met deze controles. Aanmelden kan bij de groepsleerkracht.

Klussengroep

Een groep enthousiaste handige ouders komt ongeveer 6 keer per jaar op zaterdagochtend op school om te klussen. Binnen en buiten, kleine klusjes en grotere klussen. We zijn nog op zoek naar klusouders. Vele handen maken licht werk! Niet exclusief voor vaders... 

Schoon Toilet

De toiletgroep in de kleuterhal wordt dagelijks ('s middags) schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf. Daarnaast krijgen de toiletten ook aan het eind van de ochtend nog een schoonmaakbeurt.  
Deze extra schoonmaakronde wordt verzorgd door vrijwilligers (ouders), die daar van ons een kleine vergoeding voor krijgen.
Op dit moment is er 1 ouder die deze zeer dankbare taak op zich neemt (hulde!) maar zij kan wel een collega gebruiken.
Als u daar de noodzaak ook van inziet en u heeft een klein beetje tijd beschikbaar , dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Joke, onze office manager. Bedankt vast!