communicatie naar ouders


Nieuwsbrief

Eén keer per veertien dagen komt de nieuwsbrief op vrijdag uit. In de nieuwsbrief zijn alle activiteiten voor de komende periode opgenomen. Ook wordt u op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen binnen de school.
De nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden naar de ouders en naar overige abonnees. Ouders kunnen zich registreren in het ouderportaal en daarbij het vakje nieuwsbrief aanvinken.   U kunt de nieuwsbrief ook direct lezen op onze website www.kbskameleon.nl.

 

Groepsmail

Om de twee weken op vrijdag stuurt de groepsleerkracht alle ouders een groepsmail met relevante informatie over de groep.
 

Website

Onze website wordt door een aantal personeelsleden van onze school zelf beheerd, waardoor de informatie actueel is en blijft. Elke groep heeft ook zijn eigen pagina waar foto’s en verhaaltjes van de activiteiten uit de groep op gezet worden.

Algemene informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er in de groepen een algemene informatieavond. Tijdens deze avond zal de groepsleerkracht u informeren over de leerdoelen voor het betreffende jaar en over de algemene gang van zaken in de groep. Voor dit schooljaar is de algemene informatieavond op woensdag 6 september 2017.  

Oudergespreksmomenten 2017-2018

In de loop van dit schooljaar staan er zoals gebruikelijk vier gespreksmomenten gepland. Tijdens deze momenten wordt er gesproken over de voortgang en ontwikkeling van uw kind.
Voor twee van deze vier middagen/avonden worden alle ouders uitgenodigd. De data hiervan zijn:

U ontvangt twee keer per jaar een rapport over de ontwikkeling van uw kind. Het eerste rapport krijgt u op 22 februari 2018, het tweede op 29 juni 2018. Na elk rapport volgt er een ouderspreekmiddag en -avond waar u eventuele vragen/opmerkingen n.a.v. het rapport met de leerkracht kan bespreken. U bent tijdens deze ouderavonden dus niet verplicht te komen. U kunt hiervoor intekenen als u daar behoefte aan heeft. Daarnaast kan de groepsleerkracht u uitnodigen voor een gesprek.

Er zijn tevens twee keer per jaar spreekmiddagen en -avonden waarop de leerkracht graag alle ouders wil spreken. Wij vragen u voor deze avonden in te schrijven via onze website. Deze gesprekken staan gepland in de eerste week van maart en in de eerste week van juli. Wij houden u daar in de nieuwsbrief van op de hoogte. 

Een gesprek op een spreekavond duurt ongeveer tien minuten. Als u meer wilt bespreken, is het goed om een aanvullende afspraak te maken met de leerkracht.
 

Kijkochtenden

Vraagt u zich wel eens af hoe een schooldag van uw kind nou precies verloopt? Wat gebeurt er precies in de klas (of daarbuiten)? Hoe geeft een leerkracht instructie? Hoe werken leerlingen? Zou het niet leuk zijn om gewoon een keer eventjes  in de groep van uw kind te gaan kijken tijdens een schooldag?
Vijf keer per jaar nodigen wij alle ouders van onze leerlingen uit voor de kijkochtenden, waarop u een kijkje in de klas kunt nemen.

We zien u graag op een (of meer) van onderstaande data:
woensdag 13 september 2017
donderdag 2 november 2017
vrijdag 15 december 2017
maandag 12 maart 2018
dinsdag 15 mei 2018

Deze ochtenden hangt er bij elk lokaal een dagrooster waarop u kunt zien welke activiteiten er zijn in de groep en hoe laat.
Er staan in elke groep vier krukken klaar, tussen 08.30 en 11.30 uur kunt u gewoon binnenlopen op een vrije kruk plaatsnemen. Na (ongeveer) een kwartier meekijken, -proeven, - voelen verlaat u het lokaal en maakt u plaats voor een volgende ouder. Aanmelden of inschrijven hoeft dus niet.
Het kan zijn dat u even moet wachten omdat alle vier de krukken in een groep bezet zijn. Voelt u zich vrij om rond te kijken, sfeer te proeven in ons schoolgebouw of om een kopje koffie/thee te drinken.

Huisbezoek

De leerkrachten van groep 1 gaan op huisbezoek bij het oudste kind van het gezin.