Jaarverslag ouderraad schooljaar 2016/2017


Kinderboekenweek

Het thema was dit jaar Opa en oma. Bij de opening werden er op het schoolplein werd het verhaal roodkapje en de grote boze wolf verteld en uitgebeeld door enkele leerkrachten. Voor alle klassen was er een nieuw boek. Alle kinderen mochten een boek naar school meenemen om te lezen. En uiteraard werden alle opa's en oma's uitgenodigd om te komen voorlezen in de groepen.
In de klassen is er een voorleeswedstrijd gehouden en per klas kwam hier een winnaar uit. Deze winnaars streden tegen elkaar in de grote Voorleesfinale.
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek en om iedereen een goed en mooi nieuw schooljaar te wensen werd er op vrijdag 7 oktober een feest georganiseerd door de leerkrachten en de OR.

Feest vrijdag 7 oktober 2016:

Op vrijdag 7 oktober was er een welkomstfeest georganiseerd door leerkrachten en de OR. De leerkrachten hadden een verjongingskuur voorbereid samen met leerlingen in de school. In de klassen konden ouders met hun kinderen de verjongingskuur uittesten. Er was voor iedereen gratis wat te eten en drinken en een frietkraam waar men een frietje met mayonaise kon halen, verzorgd door de OR. Ter afsluiting hebben de leerkrachten nog een lied gezongen verkleed als opa en oma.

Sinterklaas

De school is met hulp van ouders in Sinterklaassfeer gebracht. Alle kinderen mochten hun schoen zetten en ze hebben daarin een klein schoencadeautje gevonden.  Sint en Pieten hebben ook onze school bezocht, we hebben hen ontvangen op het plein, in samenwerking met onze buren van de Da Vincischool.  
Sinterklaas had voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 een grote zak met cadeautjes meegenomen. 
De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken. Elk kind kreeg € 5,- om een cadeautje te kopen voor in de surprise.

Kerstmis

Na Sinterklaas is de school aangekleed in kerstsfeer. Natuurlijk was er een versnapering voor alle helpende ouders. Op woensdagavond 21 december hebben we een viering gehad in de Martinus kerk in Hoogland. Hierbij waren alle klassen aanwezig inclusief de ouders.

Op vrijdag 23 december was er in iedere klas een kerstontbijt. Iedereen nam zelf wat te eten mee en de ouderraad verzorgde het drinken daarbij.

In de middag was er een kerstmarkt op het plein. Hiervoor waren kramen gehuurd zodat iedere klas zijn eigen gemaakte kerstspulletjes kon verkopen. Als ouderraad hadden wij ook een kraam waar we warme chocomelk en kerststol uitdeelden.

De opbrengst van de collecte in de kerk en de opbrengst van de verkochte kerstspullen was bijna € 600,00. Hier zijn we super trots op. Dit geld is geschonken aan de groepen Nova en Fido van De Amerpoort in Baarn.

Schoolfotograaf 

Schoolfotograaf Rob heeft ook dit jaar weer alle leerlingen op dede traditionele schoolfoto gezet.

Carnaval

Met hulp van een aantal ouders was de school feestelijk versierd.  We hebben carnavak gevierd met o.a. een echte carnavalsoptocht, begeleid door de band Neuzenvreugd en de Stadsprinses van Amersfoort en haar gevolg. 
In de groepen werd een spelcircuit gedaan

Pasen

De groepen 1 t/m 3 hebben palmpaasstokken gemaakt, waarmee op vrijdag 7 april een optocht is gelopen. De OR heeft gezorgd voor de traditionele broodhaantjes op de stokken.

De paasviering was op 12 april. Er  waren 3 vieringen, gericht op de verschillende leeftijdsgroepen: groep 1 t/m 3; groep 4 t/m 6 en groep 7 t/m 8. Daarna was er een paasbrunch . De OR heeft de Paas stol, eieren en drinken geregeld. Daarnaast hebben de kinderen zelf hapjes meegenomen voor bij de Paasbrunch.

Verder werden er knutsel activiteiten en spelletjes gedaan, dit alles in het teken van Pasen.

Schoolreis

Het schoolreisje was dit jaar op dinsdag 20 september 2016. De groepen 1 t/m 4 zijn met de bus naar Schateiland Zeumeren in Voorthuizen geweest en de groepen 5 t/m 8 gingen met de bus naar Hellendoorn. De kinderen van de onderbouw werden voorzien van een lekkere lunch en moesten zelf een 10 uurtje mee brengen. De bovenbouwers namen zelf hun natje en droogje mee.
ij de keuze van de locaties is gekeken naar de leeftijdscategorieën van de verschillende groepen. Het weer was super, wat voor de onderbouw niet veel uitmaakteen voor de bovenbouw kinderen prettig was ivm hele dag buiten. Voor de herkenbaarheid van de leerlingen en begeleiders tijdens het schoolreisje droegen alle kinderen en begeleiders de schoolshirts. Ook zijn er polsbandjes gebruikt zodat daar namen en telefoonnummers opgeschreven konden worden.

Avondvierdaagse

Natuurlijk liep de Kameleon ook dit jaar mee met de avondvierdaagse van Hoogland. Er hadden zich weer veel kinderen aangemeld voor de 5 en 10 kilometer. De kinderen kregen elke dag van school een pakje drinken en wat lekkers. Dit jaar was de Kameleon tweede geworden in meest enthousiaste school en we hebben de Gouden Prullenbak gewonnen met het inleveren van het meeste afval!

Schoolsportporttoernooien

Onze school heeft meegedaan aan zaalvoetbal, veldvoetbal en handbal. De OR zorgde voor de inschrijvingen, en zorgde ervoor dat er voor de teams iets te drinken was en een lekker tussendoortje.

Sportdag

De sportdag was dit jaar op vrijdag 20 april en stond in het teken van de Koningspelen. De groepen 1 t/m 5 deden allemaal spelen rondom school en de groepen 6 t/m 8 deden dit op sportpark Zielhorst.
Alle kinderen hebben met hulp van veel ouders en studenten een leuke sportieve ochtend gehad. Er was voor alle kinderen drinken en een 10 uurtje.

Een koude uitsmijter

Op de laatste schooldag was er voor iedere leerling een ijsje.

Overzicht van de uitgaven

Schooljaar 2016/2017 (per kind)

Kinderboekenweek € 0,30
Zaalvoetbal € 0,13
Schoolvoetbaltoernooi € 0,19
Sinterklaas € 7,65
Kerst € 2,70
Carnaval € 0,55
Pasen € 0,65
Sportdag € 0,45
Afscheid groep 8 € 1,10
Schoolreisje € 23,82
Adm.kosten / Bankkosten € 0,45
Avond4daagse € 0,63
Handbaltoernooi € 0,17
Kosten niet voorzien € 2,19
Ijsje laatste schooldag € 0,13
Reservering nieuwe shirts € 0,50
Reservering Speeltoestel € 0,75


Namens de ouderraad

Angela Fräser, penningmeester OR