Groepsouders op de Kameleon -  een onmisbare schakel


Op onze school werken we in de groepen met groepsouders. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van een groot aantal praktische en organisatorische zaken.

Hoe word je groepsouder op de Kameleon?

Lijkt het u leuk om groepsouder te worden? Laat het de leerkracht even weten.
De leerkrachten maken een keuze uit de ouders van de leerlingen van hun groep. Het is voor een enthousiast verloop van de verschillende activiteiten in de groep van belang dat de groepsleerkracht(en) en groepsouder(s) goed kunnen samenwerken. De groepsouders worden op de Kameleon voor één schooljaar gevraagd. Om zoveel mogelijk ouders in de loop van de schooljaren van hun kind(eren) een kans te geven zich concreet voor de school in te zetten, kiezen we ervoor om zoveel mogelijk elk jaar van groepsouders te wisselen.

Wat zijn de taken van een groepsouder?

Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht met de groepsouder(s) de activiteiten-agenda voor het hele jaar. Zo weet de groepsouder vooraf op welke momenten welke inzet van hem/haar wordt verwacht. Vanzelfsprekend houdt de leerkracht de groepsouder(s) over eventuele wijzigingen in deze agenda.

De groepsouder:

*    het is niet vanzelfsprekend dat de groepsouders van groep 8 mee gaan op kamp.

** Indien een groepsouder niet aanwezig kan zijn bij de schoolreis en/of de avondvierdaagse, wordt de vervanging van   deze ouder vanuit school geregeld. Goepsouders en ouders vanuit de ouderraad worden bij deze twee activiteiten ingezet voordat overige ouders zich hiervoor kunnen aanmelden.