Ouderbijdrage 2017-2018


Wat is een vrijwillige ouderbijdrage?

Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om de niet-lesgebonden activiteiten die plaatsvinden op school te financieren. Denk hierbij aan: schoolreisje, sinterklaas, kerstfeest, sportdag, enz. Maar ook bijvoorbeeld de (thematische) aankleding van het schoolgebouw tijdens feestdagen.

Betaalt de school deze evenementen niet?

Het betreft hier activiteiten die niet binnen het verplichte schoolprogramma vallen maar die wij wel heel belangrijk vinden. De school heeft hiervoor niet de financiële middelen. De leerkrachten van de school en de ouderraad organiseren deze activiteiten gezamenlijk. De kosten hiervan (van het kopen van de kerstbomen tot de inkoop van versnaperingen), worden gefinancierd uit de ouderbijdrage. Zonder de ouderbijdrage kunnen er dus geen activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden.

Wat is er vrijwillig aan de ouderbijdrage?

De term “vrijwillige ouderbijdrage” is een nogal verwarrende benaming: De overheid wil dat de school de ouders wijst op het vrijwillige karakter van deze bijdrage. Onderwijs is gratis. De overheid wil dan ook dat de school de bijdrage niet koppelt aan de inschrijving van leerlingen, met andere woorden: de school mag geen kinderen weigeren van ouders die weigeren de ouderbijdrage te betalen. Aan de andere kant bepaalt de overheid wel dat een leerling geen aanspraak kan maken op deelname aan activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd, als de ouders geen ouderbijdrage willen betalen. De vrijwilligheid bestaat dus feitelijk slechts in naam. Ouders hebben de keuze om wel of niet te betalen, maar als ze er voor kiezen om dat niet te doen, dan zou het betreffende kind uitgesloten kunnen worden deelname aan de activiteiten (zoals bijvoorbeeld het schoolreisje) die door de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd worden. Het kind moet dan wel gewoon naar school.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

Voor een heel schooljaar is de ouderbijdrage € 45,00 per kind. Ligt de eerste schooldag van uw kind tussen 21 september en de kerstvakantie, dan wordt de ouderbijdrage € 21,00 per kind. Als uw kind na 1 januari 2018 op school komt dan bedraagt de ouderbijdrage € 12,50 per kind. Start uw kind na de meivakantie 2018, dan hoeft u voor dit schooljaar geen ouderbijdrage te betalen.

Hoe kan ik de ouderbijdrage betalen?

Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage over te maken naar: Rekening NL48 ABNA 0472 6760 40 t.n.v. KPOA inz Kameleon o.v.v. naam en groep van uw kind(eren)

Ik wil wel betalen maar ik kan momenteel niet betalen, wat moet ik dan doen?

In bijzondere omstandigheden kunt u met de ouderraad een betalingsregeling treffen. U dient hiervoor een verzoek (met vermelding van redenen) in te dienen bij de penningmeester van de ouderraad. De penningmeester zal dit verzoek (vertrouwelijk) bespreken met de directie. Uw verzoek wordt verder dus niet bekend gemaakt.

Contact

U kunt contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad, Angela Fräser, per mail ernestoangela@ziggo.nl of via het secretariaat.