Ouders en school


Onze visie op ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij van belang omdat een ondersteunende thuissituatie invloed heeft op de leerprestaties van de leerling. Op onze school werken we graag samen met ouders aan:

Pedagogisch partnerschap

Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding en school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs. De optimale ontwikkeling van de leerling staat hierbij centraal. Ouders zijn betrokken bij de school van hun kind en de school toont betrokkenheid bij de thuissituatie van de leerling.

Didactisch partnerschap:

Het didactisch partnerschap is gericht op het ondersteunen van de leerling. We informeren ouders zo goed mogelijk over de ontwikkeling. Waar nodig worden ouders ingeschakeld bij het leerproces van hun kind.

Democratisch partnerschap:

Het democratisch partnerschap is gericht op het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met onze school. De MR is daarvoor het formele orgaan. Via bijeenkomsten en individuele gesprekken met ouders, willen we ook informeel op de hoogte blijven van de mening van de ouders en deze mening waar mogelijk meenemen in het beleid.

Organisatorisch partnerschap:

De school vraagt inzet van ouders bij activiteiten die zonder hulp van ouders niet of onvoldoende gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld excursies, hoofdluiscontrole.

Contact met de school

Contact met leerkrachten

Leerkrachten zijn per mail te bereiken of  telefonisch na schooltijd, vanaf 14.30 uur. Uiteraard kan u ook vanaf 14.30 uur even bij hen binnenlopen voor een korte mededeling of het maken van een afspraak. 
 

Contact met managementteam

Een goed contact tussen ouders en school is belangrijk om elkaar goed te informeren over de ontwikkeling van uw kind. Het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw kind is altijd de groepsleerkracht. Waar nodig kunt u daarna contact opnemen met Cécile van de Riet (directeur) of Anita van Schalkwijk (teamleider). Dit mag per email of telefonisch, maar u kunt natuurlijk ook even bij (een van) hen binnenlopen. Cecile werkt op maandag t/m donderdag en Anita is er op dinsdag t/m donderdag.
 

Contact met intern begeleider

Voor een gesprek met de intern begeleider (Yvette de Vries) wordt meestal vooraf een afspraak gepland. Vaak gaat het hierbij nl. om het afstemmen van de agenda’s van meerdere personen. U kunt Yvette per mail, telefonisch of bij ons op school bereiken.