Medezeggenschapsraad


Op  onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 teamleden. 

Wie dat zijn, wat zij doen, waarom zij dat doen en hoe u de MR kunt bereiken kunt u lezen op de MR-pagina in het menu Schoolorganisatie