Ouderraad


De Ouderraad van de Kameleon bestaat uit een aantal ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij de school en daaraan uiting willen geven door deelname aan de Ouderraad. De Ouderraad heeft een nauwe samenwerking met het schoolteam bij het voorbereiden en uitvoeren van diverse activiteiten en feesten zoals kinderboekenweek, sinterklaasfeest, kerstviering, carnavalsfeest, paasviering, avondvierdaagse, schoolreisje en sportdag. De Ouderraad beheert als vertegenwoordiger van ouders/verzorgers de Ouderbijdrage.

 


Heeft u voor de ouderraad vragen of opmerkingen (bijvoorbeeld over de activiteiten/projecten op school, of over andere zaken) neem dan contact op via een e-mail.