Coöperatief leren


De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
Coöperatief leren is een werkwijze om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten, gebaseerd op samenwerking.

De groep wordt ingedeeld in kleine groepen (teams) en in deze leergroepen moeten de kinderen met elkaar in diverse coöperatieve werkvormen discussiëren over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren, gebruik maken van elkaars sterke kanten en elkaars zwakke kanten aanvullen.
Hierdoor wordt niet alleen kennis opgedaan, maar worden ook vaardigheden geoefend.

Leerlingen leren veel van voordoen, samendoen en nadoen. Zij brengen hun gedachten onder woorden, leren argumenteren, passen hun ‘waarheid’ aan door nieuwe inzichten en verbindingen. Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen.
Het coöperatief leren is, naast dat het gericht is op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, er ook op gericht om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit.