Identiteit


Wij zijn een katholieke basisschool. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is dan ook een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met kinderen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten.
Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat zij actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling gebruiken we de methode Hemel en Aarde.

Iedereen die onze identiteit en manier van onderwijs verzorgen respecteert, is welkom op de Kameleon. Kiezen voor een katholieke school betekent ook dat wij verwachten dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten die te maken hebben met onze identiteit, waaronder ook vieringen in de kerk.
Voor leerlingen uit groep 4, die dat willen, wordt door de parochie een Eerste Communie georganiseerd. Medewerkers van de parochie bereiden deze kinderen hierop voor in afzonderlijke bijeenkomsten.  Voor leerlingen uit groep 8, die dat willen, is er het Heilig Vormsel