Handelingsgericht werken

 

We zijn op school al langer bezig met handelingsgericht werken (HGW). Kort gezegd houdt dat in dat we het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afstemmen op wat een leerling nodig heeft.
Binnen het HGW kijken we welke factoren stimulerend zijn en welke factoren belemmerend zijn voor een kind. Ofwel: wat werkt mee in de ontwikkeling? wat neemt iedere leerling mee aan kwaliteiten? en wat is een factor om rekening mee te houden?

Binnen het HGW leggen we het accent op de sterke kant van de leerling. De kwaliteiten van een leerling worden zoveel mogelijk gezien als kansen en mogelijkheden. Deze worden benut om de uiteindelijke doelen te behalen.
Voorbeelden: een kind dat geïnteresseerd is in letters zal sneller leren lezen, een kind dat geïnteresseerd is in bouwen ontwikkelt sneller ruimtelijk inzicht.


Omdat u als ouders uw kind goed kent, kunt u de leerkracht informatie verstrekken die van belang is om het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk te maken.