Veiligheidsthermometer


De veiligheidsthermometer is een instrument (ontwikkeld door Eduniek) om zicht te krijgen op de gevoelens van (on)veiligheid van leerlingen en personeelsleden in het basisonderwijs.

De thermometer bestaat uit twee vragenlijsten: een lijst voor de groepen 2 t/m 4 en eentje voor de groepen 5 t/m 8. Op deze lijsten kunnen kinderen vragen invullen over hun gevoelens van (on)veiligheid.
In de thermometer wordt o.a. aan de leerlingen vragen gesteld als: “De afgelopen weken voelde ik mij veilig in de klas/in de school/op de speelplaats/van huis naar school”. Het personeel wordt bevraagd op hun oordeel over de veiligheidssituatie van hun leerlingen, én op hun beleving van hun eigen veiligheid (agressie tegen leerkrachten door leerlingen en/of ouders, e.d.).

De veiligheidsthermometer is te gebruiken:

  • om een indruk te krijgen van de veiligheidsbeleving van individuele kinderen;
  • als veiligheidsbeleving van een groep leerlingen als geheel;
  • als aanleiding voor een gesprek met individuele kinderen of met een groep kinderen.

Op de Kameleon neemt de commissie Vreedzame School ieder jaar een veiligheidsthermometer af bij de leerlingen en de leerkrachten. Hiermee kunnen we meten welk effect de preventieve aanpak van de Vreedzame School heeft.

Hieronder vindt u voorbeelden van de vragenlijsten voor kinderen.
 

Voorbeeld vragenlijst groep 2 tot en met 4

 
Nee

ja
Ben je deze week wel eens bang geweest in de klas? File:Yellow Happy.jpg
Ben je deze week wel eens bang geweest in school? (bijvoorbeeld in de gang of het toilet) File:Yellow Happy.jpg
Ben je deze week wel eens bang geweest op de speelplaats? File:Yellow Happy.jpg
Ben je deze week wel eens bang geweest toen je van huis naar school liep of fietste? File:Yellow Happy.jpg
Ben je deze week wel eens geschopt of geslagen? File:Yellow Happy.jpg
Is er deze week iets van jou gestolen? File:Yellow Happy.jpg
Ben je deze week op school wel eens uitgescholden? File:Yellow Happy.jpg
Ben je deze week op school wel eens uitgelachen? File:Yellow Happy.jpg
 

Voorbeeld vragenlijst groep 5 tot en met 8

Hoe veilig voelde ik me de vorige weken:
Zet een rondje om jouw antwoord
 
In de klas voelde ik me ...  Veilig
 
 Niet zo veilig  Onveilig  Erg onveilig
In de school voelde ik me…  Veilig
 
 Niet zo veilig  Onveilig  Erg onveilig
 Rond de school voelde ik me …  Veilig
 
 Niet zo veilig  Onveilig  Erg onveilig
 Tussen school en thuis voelde ik me…  Veilig
 
 Niet zo veilig  Onveilig  Erg onveilig
 
De vorige weken….
 Zet een rondje om jouw antwoord
 
 Ben ik geplaagd  Nooit  Soms  Vaak  Altijd
 Ben ik gepest  Nooit  Soms  Vaak  Altijd
 Ben ik uitgescholden of bedreigd  Nooit  Soms  Vaak  Altijd
Is er iets van mij gestolen of stukgemaakt  Nooit  Soms  Vaak  Altijd
Was ik bang voor bepaalde
jongens / meisjes
 Nooit  Soms  Vaak  Altijd
Had ik last van schoppen, slaan of andere handtastelijkheden  Nooit  Soms  Vaak  Altijd
Ben ik gepest op internet of
door sms?
 Nooit  Soms  Vaak  Altijd
 
Ik heb daarover gepraat met...............................................

Dat heeft wel / niet geholpen, want....................................