Avondvierdaagse 2018

Van dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni wordt de 34ste avondvierdaagse in Hoogland gelopen. En natuurlijk doen wij daar weer aan mee. Leerlingen uit de groepen 3 en 4 kunnen zich inschrijven voor de 5 kilometer. De groepen 5 t/m 8 lopen (gemiddeld) 10 kilometer per avond.

Begeleiding door ouders.

Wij kunnen ook bij de vierdaagse niet zonder de hulp van ouders. De organisatie van de avondvierdaagse Hoogland heeft bepaald dat het aantal begeleidende ouders voor de 5 km niet meer mag zijn dan 1 ouder per 4 kinderen. Voor de 10 km is dat 1 ouder per 9 kinderen.
Voor veel kinderen, met name de jongsten, is de vierdaagse nog heel (in)spannend. Om voor hen het geheel zo veilig en vertrouwd mogelijk te maken gaat onze voorkeur uit naar begeleiders die alle 4 de avonden beschikbaar zijn.

In eerste instantie zullen de ouders van de ouderraad en de groepsouders zorgen voor de begeleiding van de deelnemers. Niet al deze ouders zijn alle 4 de avonden beschikbaar, daarom hebben we naast de OR en de groepsouders waarschijnlijk nog meer begeleiders nodig.

Inschrijven begeleiders

Als u wilt begeleiden dan kunt u zich inschrijven middels het inschrijfformulier voor begeleiders. Op dit formulier kunt u aangegeven of u na afloop ook een medaille wilt ontvangen. (In dat geval bent u ook inschrijfgeld verschuldigd)
Mochten zich meer begeleiders inschrijven dan er nodig zijn, dan zullen wij door loting bepalen wie er kunnen meedoen.

Wij verwachten van de begeleiders dat zij hun aandacht volledig richten op het begeleiden van de kinderen. Natuurlijk hopen wij dat de begeleiders het leuk en gezellig hebben maar dat kan niet het primaire doel zijn.

Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat ouders die niet als begeleider staan geregistreerd met de kinderen meelopen (of fietsen!), ook niet een klein stukje van de route. Dat klinkt misschien onaardig, maar in het belang van de veiligheid van onze leerlingen moeten wij ons aan de spelregels van de vierdaagse houden. 

Inschrijving 

Kosten voor deelname zijn € 5,00 per deelnemer. 

Er zijn voor twee online inschrijfformulieren voor de deelnemers: een voor de 5 kilometer en een voor de 10 kilometer.

Vul het juiste inschrijfformulier volledig in.  Na inschrijving ontvangt u een mail  ter bevestiging.

Het inschrijfgeld (€ 5,00) contant voldoen bij Joke of Anita

Wij hebben geen wisselgeld, dus graag gepast betalen. 
 

Pas als het inschrijfgeld door ons is ontvangen is de inschrijving compleet!

De inschrijving is staat open tot en met 16 mei!

Alleen ingeschreven leerlingen kunnen meelopen. Na 16 mei  kan niet meer worden ingeschreven en dus ook niet worden deelgenomen! Wij hanteren deze sluitingsdatum strikt.
Schrijf dus tijdig in.