Protocol Covid-19

Protocol naar school

Datum: 28-8-2020

Algemene uitgangspunten

 1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand worden bewaard.
 2. Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 3. Tussen personeelsleden mag minder afstand dan 1,5 meter zijn, als nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
 4. School draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.
 5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Naar school gaan en binnen komen

 1. Laat uw kind zelfstandig naar school komen als dat mogelijk is, dan zijn er zo min mogelijk volwassenen rond de school.
 2. Kinderen mogen tussen 8.20 en 8.30 uur binnen komen
 3. Als u uw kind naar school brengt, doe dat dat met één ouder/verzorger. Houd afstand tot anderen.
 4. Groep 3-8: u neemt buiten afscheid van uw kind, uw kind gaat gelijk naar binnen:
 1. Groep 1-2 neemt op het plein afscheid bij de zandbak, daar is de leerkracht aanwezig. De kleuters komen binnen en gaan weg door de deur bij de zandbak.

Uit school gaan

 1. De kinderen komen door dezelfde uitgang naar buiten, zie ‘naar school gaan en binnen komen’, punt 4 en 5
 2. Groep 1-2 leerlingen worden opgehaald aan de zandbakkant van de school.
 3. Groep 3-8 leerlingen lopen zelf naar hun ouders toe. U wacht buiten
 4. Als u uw kind van school haalt, doe dat dat met één ouder/verzorger. Houd afstand tot anderen.

Op school

 1. Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM.
 2. Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Zie de poster onderaan.

Hygiëne

 1. Kinderen wassen thuis hun handen voor zij naar school komen.
 2. Wij houden op school alle hygiëne maatregelen aan die de nodig zijn. Hiervoor zijn extra middelen aanwezig. We bespreken de gewoontes met de leerlingen.
 3. Materiaal, deuren e.d. worden volgens de voorschriften schoongemaakt door een professioneel schoonmaakbedrijf.

Gezondheid

 1. Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
 1. Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
 1. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
 1. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
 1. Terugkomst uit een land of gebied met code oranje of rood

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen ouder dan 12 jaar krijgen - net als iedereen in Nederland - na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/ vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland.

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. Uitzondering op de thuisquarantaine: Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u de gezondheidscheck

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route