Nieuwsbrief en oudercommunicatie-app

Communicatie

Nieuwsbrief
Eén keer per veertien dagen komt de nieuwsbrief uit. Deze wordt geplaatst op onze website en per e-mail verstuurd naar de ouders. In de nieuwsbrief verstrekken wij nieuws en informatie die voor alle ouders van belang is. Onze meest recente nieuwsbrieven vindt u in het menu Nieuws-nieuwsbrieven. 

Parro
Rechts bovenin ziet u een logo van Parro, 
Parro is een app voor communicatie tussen ouders en scholen (en in bepaalde gevallen ook voor ouders onderling). Ook kunt u via deze app bijvoorbeeld oudergesprekken plannen.  Klik op het logo op direct naar Parro te gaan, 
Voor meer informatie over Parro, zie Nieuwsbrief 4 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route