Schooltijden

Schooltijden 

In 2015 zijn wij overgestapt op een continurooster, met 5 gelijke schooldagen.

Vanwege wettelijke regelingen omtrent het aantal lesuren, hebben wij het nieuwe rooster gefaseerd moeten invoeren.
Voor dit schooljaar is de eindtijd voor alle groepen gelijkgetrokken; de vrije vrijdagmiddag voor groep 1 t/m 3 vervalt.
Na de zomervakantie van 2021 verandert de eindtijd voor alle groepen naar 14:00 uur en daarmee is het rooster definitief.

2019-2020 

Schooltijden voor alle groepen: 08:30 - 14:10 uur

2020 - 2021

Schooltijden voor alle groepen: 08:30 - 14:10 uur

2021-2022

Schooltijden voor alle groepen: 08:30 - 14:00 uur

De lunchpauze wordt begeleid door eigen teamleden.

Vanaf 8.20 uur is de school open en kan iedere leerling naar binnen. De leerkrachten zijn dan al in hun lokaal om de leerlingen te begroeten. Om 8.30 uur start het lesprogramma. We verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten en dat ouders de klas hebben verlaten. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route