Schooltijden

Schooltijden 

In schooljaar 2015-2016 is KBS Kameleon overgestapt op een 5 gelijke dagen model. Sindsdien volgen de leerlingen elke lesdag onderwijs van 8.30 tot 14.10 uur. De uitzondering hierop zijn de groepen 1-2 en 3, zij zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur uit. Niet voor alle groepen waren de dagen dus echt helemaal gelijk.

We hebben een aantal jaar nodig gehad om elke groep te laten voldoen aan de wettelijke norm voor de schooluren (minimaal 7.520 uur per jaar). Onze huidige constructie is dan ook een overgangsmodel en het betekent dat er nog twee keer een aanpassing komt:

De lunchpauze wordt begeleid door eigen teamleden.

Vanaf 8.20 uur is de school open en kan iedere leerling naar binnen. De leerkrachten zijn dan al in hun lokaal om de leerlingen te begroeten. Om 8.30 uur start het lesprogramma. We verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten en dat ouders de klas hebben verlaten. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route