BSO Kameleon (Ska kinderopvang)

BSO Kameleon (Ska kinderopvang)

BSO Kameleon is onderdeel van kindcentrum de Mammoet en is gevestigd in basisschool Kameleon. Deze worden georganiseerd door Ska Kinderopvang. 
We hebben een prachtige ontdektuin waar de kinderen heerlijk hun energie kwijt kunnen. Ook is er de mogelijkheid om te klimmen en klauteren in de gymzaal! 

Activiteiten:  
Elke middag worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals: sport en spel, theater, muziek, dans en beweging, creatief en natuurbeleving. We werken met thema’s en kinderen mogen zelf kiezen aan welke activiteit ze willen meedoen. 

Inspraak en zelfstandigheid:  
De tijd die kinderen bij de BSO doorbrengen is vrije tijd en wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf invloed uit kunnen oefenen op de invulling ervan. Wij vragen kinderen hun mening over bijvoorbeeld het activiteitenaanbod, de BSO-afspraken, de inrichting, of de aanschaf van nieuw spelmateriaal. En we betrekken de kinderen bij de daadwerkelijke uitvoering van de ideeën. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer eigen verantwoordelijkheid we hen geven. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route