Schooltijden

Schooltijden 

Schooltijden voor alle groepen: 08:30 - 14:00 uur

De lunchpauze wordt begeleid door eigen teamleden.

Vanaf 8.20 uur is de school open en kan iedere leerling naar binnen. De leerkrachten zijn dan al in hun lokaal om de leerlingen te begroeten. Om 8.30 uur start het lesprogramma. We verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten en dat ouders de klas hebben verlaten. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route