De Bieb op school

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werken we als KBS Kameleon graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo  de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Myrte van Rozendaal van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leescoördinator Myrna Loth voor dat alle groepen van KBS Kameleon met plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma 'de Bibliotheek op school', kijk op:
http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

Via onderstaande link kunt u naar de aura website. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school.
https://kbskameleon.auralibrary.nl/auraicx.aspx

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route