Overige adressen

Overige adressen 

Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o.
College van Bestuur: Dhr. W.W. Roelofs en mevr. J. Kester
Postadres:
Postbus 930
3800 AX Amersfoort

Bezoekadres:
Amsterdamseweg 41
3812 RP Amersfoort

T: 033-2570645
E: info@kpoa.nl
W: kpoa.nl

CED-Groep
Externe vertrouwenspersonen: Sylvia van Bracht en Jeroen Meiboom

Beide zijn bereikbaar via:
E: evp@cedgroep.nl
T: 010-4071599

Buitenschoolse opvang 
SKA kinderopvang
T: 033-4701303,
W: ska.nl

Partou kinderopvang
T: 088-2357500,
W: partou.nl

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

T: 070-3861697
M: info@gcbo.nl
W: geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

GGD Jeugdgezondheidszorg 
Contactpersoon: Dorien Streppel, Jeugdverpleegkundige GGD Regio Utrecht 
T: 06-13981268
E: dstreppel@ggdru.nl

Service center JGZ
T: 033-460 00 46
E: jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland
T: 033–3030488
E: contact@josee.nu
W: josee.nu/contact

Leerplichtambtenaar 
T: 033-4695620 
E: leerplicht@amersfoort.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Meldpunt kindermishandeling 
T: 0900-1231230

Onderwijsinspectie Utrecht 
Inspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

T: 0800-8051
E: info@owinsp.nl
W: onderwijsinspectie.nl

SWV De Eem 
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden

T: 033-7601191
M: info@swvdeeem.nl
W: swvdeeem.nl

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route