Partnership

Goed samenwerken

Ook de thuissituatie is van grote invloed op de leerprestaties van een leerling. Daarom vinden wij het erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en school. Ouders worden ingeschakeld in het leerproces en we vragen ouders ons te helpen bij allerlei activiteiten. Daarnaast vragen we ouders formeel en informeel mee te denken en te beslissen. Dit kan onder andere door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad MT. Onze samenwerking uit zich in de onderstaande vormen van partnerschap:

Pedagogisch partnerschap
Ouders zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding en school is eindverantwoordelijk voor het onderwijs. De optimale ontwikkeling van de leerling staat hierbij centraal. Ouders zijn betrokken bij de school van hun kind en de school toont betrokkenheid bij de thuissituatie van de leerling.

Didactisch partnerschap:
Het didactisch partnerschap is gericht op het ondersteunen van de leerling. We informeren ouders zo goed mogelijk over de ontwikkeling. Waar nodig worden ouders ingeschakeld bij het leerproces van hun kind.

Democratisch partnerschap:
Het democratisch partnerschap is gericht op het informeel en formeel meedenken en meebeslissen van ouders met onze school. De MR is daarvoor het formele orgaan. Via bijeenkomsten en individuele gesprekken met ouders, willen we ook informeel op de hoogte blijven van de mening van de ouders en deze mening waar mogelijk meenemen in het beleid.

Organisatorisch partnerschap:
De school vraagt inzet van ouders bij activiteiten die zonder hulp van ouders niet of onvoldoende gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld excursies, hoofdluiscontrole.

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route