Handelingsgericht werken

Afstemmen op de behoefte

Wij stemmen het onderwijs in de groepen zoveel als mogelijk af op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze behoeften worden geformuleerd door aan te geven wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Denk daarbij aan welke aanpak, welke ondersteuning, welke instructie etc. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
In groep 1 tot 8 kunnen we in 2023-2024 nog nieuwe leerlingen plaatsen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route