Handelingsgericht werken

Afstemmen op de behoefte

Wij stemmen het onderwijs in de groepen zoveel als mogelijk af op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze behoeften worden geformuleerd door aan te geven wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. Denk daarbij aan welke aanpak, welke ondersteuning, welke instructie etc. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route