Missie en visie

Samen verantwoordelijk

Missie:
We geven gedegen, kwalitatief goed onderwijs vanuit onze missie: ‘Samen verantwoordelijk voor goed onderwijs’. Dit betekent dat wij leerlingen, in samenwerking met hun ouders, maximale mogelijkheden en kansen geven zich te ontwikkelen tot sociale en democratische burgers. Burgers die in een snel veranderende maatschappij zelfstandig kunnen functioneren en flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Iedere leerling mag zijn wie hij/zij is en worden wat hij/zij wil. Of te wel, ieder z’n kleur. We laten ons daarbij inspireren door de Katholieke identiteit en onze kernwaarden respect, professionaliteit, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en veiligheid. Hier leest u meer over onze kernwaarden.

Visie:
Leerlingen gaan naar school om te leren en zich te ontwikkelen. Wanneer leerlingen met plezier leren, ontwikkelen zij zich beter. Daarom biedt KBS Kameleon een rijke leeromgeving waarin leerlingen spelend kunnen leren en ontdekken. We stimuleren het leren van en met elkaar. We bieden maximale kansen voor ontwikkeling en het vergroten van kennis en vaardigheden. Binnen de grenzen van onze school, houden we ook rekening met eventuele specifieke onderwijsbehoeften, de achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesse van leerlingen.

De visie op kleuteronderwijs leest u hier.

We zijn een Vreedzame School; een gemeenschap waarin iedereen (leerlingen, ouders en team) zich betrokken en verantwoordelijk voelt. We creëren een positief en veilig (leer)klimaat om te komen tot samen-spelen en samen-leren: we gaan op een positieve en respectvolle manier met elkaar om en staan open voor verschillen in pedagogische behoefte. Bij onze downloads kunt u meer lezen over De Vreedzame School.

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route