Samenwerken en ouderspreekmomenten

Elkaar nodig hebben

In de Vreedzame School werken ouders en het team met elkaar samen. Het team van de school heeft de deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkeling. Ouders zijn eindverantwoordelijk als het gaat om opvoeding. Het team, de leerlingen en de ouders hebben elkaar nodig. Ouders worden ingeschakeld in het leerproces en we vragen ouders ons te helpen bij allerlei activiteiten. Daarnaast vragen we ouders formeel en informeel mee te denken en te beslissen. Dit kan onder andere door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad.

Het eerste aanspreekpunt voor vragen over uw kind is altijd de groepsleerkracht. Aan het begin van het schooljaar is er in de groepen een algemene informatieavond. Drie keer per jaar zijn er ouderspreekmomenten over de voortgang en ontwikkeling van uw kind. Twee keer per jaar ontvangen ouders een schriftelijk rapport over de ontwikkeling van hun kind. Na elk rapport volgt er een spreekmoment waar u eventuele vragen/opmerkingen n.a.v. het rapport met de leerkracht kan bespreken. Omdat onze leerkrachten aansluitend aan de lestijden verplicht zijn pauze te nemen, zijn ze op dat moment niet beschikbaar voor gesprekken. Maar een afspraak is zo gemaakt!

Inloopochtenden
Naast de formele ouderspreekmomenten nodigen wij een aantal keer per jaar alle ouders uit om een kijkje in de klas te nemen, op een gewone schooldag. In de klas meekijken naar het dagelijks reilen en zeilen in de groep van uw kind. U kunt dan zien hoe er les en instructie wordt gegeven maar ook hoe de leerlingen werken en wat er verder allemaal gebeurt. Zo kunt u zelf een deel van de schooldag ervaren. Leerzaam en vooral ook hartstikke leuk!

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route