Passend onderwijs

Recht op goed onderwijs!

Passend onderwijs 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat leerlingen dat onderwijs krijgen dat het meest recht doet aan hun onderwijsbehoeftes. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal (basis)onderwijs. Op onze downloadpagina leest u meer over passend onderwijs en de zorgplicht die onze school hierin heeft.

Meer- en hoogbegaafd
Een voorbeeld van het aanbieden van passend onderwijs, is uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.  Zij krijgen ook meer complexer werk dat een beroep doet op hun creatieve, analytische en praktische denken. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
In groep 1 tot 8 kunnen we in 2022-2023 nog nieuwe leerlingen plaatsen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route