Hulp van ouders

Ouders nauw betrokken

Hulp van ouders
Wij vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken zijn bij de school. Gelukkig vinden veel ouders dat ook; zij helpen bijvoorbeeld bij het begeleiden van bepaalde activiteiten, zoals hulp bij het leren lezen of natuuroriëntatie. De hulp die ouders bieden is soms gericht op de hele school, soms op een groep specifiek. Zo werken wij bijvoorbeeld met groepsouders: zij ondersteunen de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van een groot aantal praktische en organisatorische zaken. Denk hierbij aan organisatorische hulp bij excursies, schoolreisjes, speciale- projecten, feest- en sportdagen of de verjaardag van de leerkracht.

Vrijwillige ouderbijdrage
In Nederland is het basisonderwijs gratis, toch wordt er een vrijwillige bijdrage aan ouders gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren die buiten het verplichte onderwijsaanbod vallen, maar die de school wel belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de leerlingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het schoolreisje, sportdag en Sinterklaas en Kerstfeest. De oudergeleding van de MR van de school stemt in met de hoogte van de bijdrage en de besteding daarvan. Dit wordt jaarlijks vastgesteld.

De bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt € 50,- per kind. Dit bedrag is inclusief de kosten van de schoolreis. De MR heeft ingestemd met de hoogte van dit bedrag. 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route