Onderbouw en bovenbouw

Jonge en oudere kinderen

Onderbouw: onderwijs aan het jonge kind
Jonge kinderen verkennen spelend en ontdekkend de wereld om zich heen, kinderen zijn nieuwsgierig en onderzoekend. Binnen KBS Kameleon hebben we veel aandacht voor het jonge kind. We werken met herkenbare thema’s. Bijvoorbeeld de jaargetijden, dieren, eten en drinken, Sint en Kerst.

In alle groepen van de onderbouw wordt gewerkt met kiestaken. Na een lesinstructie krijgt een leerling een taak. Als hij/zij klaar is met de opdracht, mag de leerling zelf een vervolgopdracht kiezen van het kiesbord. De activiteiten op het kiesbord worden aangeboden, sluiten aan bij de lesdoelen waaraan gewerkt wordt binnen de groep. Tijdens het werken met de kiestaak observeert de leerkracht of een leerling een goede werk- en taakhouding heeft. In groep 5 zal de overgang van kiestaak naar dag- en weektaak worden opgebouwd, omdat in de bovenbouw met dag- en weektaken wordt gewerkt.

Bovenbouw: onderwijs aan het oudere kind
In de bovenbouw wordt voortgeborduurd op de ingezette lijn en de doelen van de onderbouw. De leerlingen krijgen aan het begin van de week een weekplan, waarbij dagtaken en weektaken zijn geformuleerd. Door het weekplan krijgen de leerlingen een goed inzicht in wat er van hen wordt verwacht in een week en leren ze overzicht te houden over hun werk. Er worden duidelijke afspraken met de leerlingen gemaakt over de wijze waarop het werk gemaakt kan worden (kwaliteit) en over de hoeveelheid werk die aan het eind van de week af moet zijn (kwantiteit). Ook in de bovenbouw is plaats voor ontdekkend leren.

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route