Downloads

Downloads

Corona-gerelateerde klachten: Kan mijn kind naar school? 
- beslisboom voor kinderen van 4 - 12 jaar, groep 1 t/m 8

Aanmelden en toelating
Voor de KPOA scholen hebben we een aanmeld- en toelatingsbeleid geschreven waarin de wettelijke termijnen en de algemene kaders van KPOA zijn opgenomen. U vindt dit aanmeldbeleid op de website van KPOA:
- Aanmeldbeleid KPOA
- Formulier aanmelding leerling

Informatie over ons onderwijs
- Schoolgids 2023-2024
- De Vreedzame School
- Passend onderwijs
- Passend onderwijs schoolondersteuningsprofiel
- Schoolveiligheidsplan
- Schorsing en verwijdering van leerlingen
- Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
- Meldcode
- Informatie aan ouders
- Protocol medisch handelen
- Vertrouwenspersonen en klachtenregeling
- Verzekeringen
- Sponsoring
- Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
- GGD en schoolarts
- Leren en ontwikkelen
- Ouderbijdrage

Verzuim en verlof
- Leerplicht en verlof
- Aanvraagformulier extra verlof

Privacy
- Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Informatie van derden

- Kies je Sport


Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route