Downloads

Downloads

Corona-gerelateerde klachten: Kan mijn kind naar school? 
- beslisboom voor kinderen van 4 - 12 jaar, groep 1 t/m 8

Aanmelden en toelating
- Aanmeldings- en toelatingsprocedure 
- Formulier aanmelding leerling

Informatie over ons onderwijs
- Schoolgids 2021-2022
- De Vreedzame School
- Passend onderwijs
- Passend onderwijs schoolondersteuningsprofiel
- Schoolveiligheidsplan
- Schorsing en verwijdering van leerlingen
- Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
- Meldcode
- Informatie aan ouders
- Protocol medisch handelen
- Vertrouwenspersonen en klachtenregeling
- Verzekeringen
- Sponsoring
- Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
- GGD en schoolarts
- Leren en ontwikkelen
- Ouderbijdrage

Verzuim en verlof
- Leerplicht en verlof
- Aanvraagforumulier extra verlof

Privacy
- Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Informatie van derden

- Kies je Sport


Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
In groep 1 tot 7 kunnen we in 2021-2022 nog nieuwe leerlingen plaatsen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route