Downloads

Downloads

Aanmelden en toelating
- Aanmeldings- en toelatingsprocedure 
- Formulier aanmelding leerling

Informatie over ons onderwijs:
- Aanpassing schooltijden vanaf schooljaar 2019-2020
- Schoolgids 2018-2019
- De Vreedzame School
- Passend onderwijs
- Schoolveiligheidsplan
- Schorsing en verwijdering van leerlingen
- Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
- Meldcode
- Informatie aan ouders
- Protocol medisch handelen
- Klachtenregeling
- Verzekeringen
- Sponsoring
- Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
- GGD en schoolarts
- GGD inloopspreekuur op school
- Leren en ontwikkelen

Verzuim en verlof
- Leerplicht en verlof
- Aanvraagforumulier extra verlof

Privacy
- Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route