Downloads

Downloads

Corona-gerelateerde klachten: Kan mijn kind naar school? 
- beslisboom voor kinderen van 0-6 jaar/groep 1 en 2
- beslisboom voor kinderen van 7-12 jaar/groep 3-8

Aanmelden en toelating
- Aanmeldings- en toelatingsprocedure 
- Formulier aanmelding leerling

Informatie over ons onderwijs:
- Schoolgids 2020-2021
- De Vreedzame School
- Passend onderwijs
- Schoolveiligheidsplan
- Schorsing en verwijdering van leerlingen
- Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
- Meldcode
- Informatie aan ouders
- Protocol medisch handelen
- Vertrouwenspersonen en klachtenregeling
- Verzekeringen
- Sponsoring
- Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
- GGD en schoolarts
- Leren en ontwikkelen
- Ouderbijdrage

Verzuim en verlof
- Leerplicht en verlof
- Aanvraagforumulier extra verlof

Privacy
- Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Informatie van derden

- Kies je Sport


Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route