Downloads

Downloads

Rondleiding
Wij nodigen u van harte uit voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding maakt u kennis met de dagelijkse praktijk in de school. Natuurlijk heeft u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Aan het eind van de rondleiding krijgt u nadere informatie over de aanmeldingsprocedure. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Interesse en aanmelding
Is uw kind tussen de 0 en 3 jaar?
U kunt vanaf de geboorte van uw kind totdat uw kind 3 jaar onderstaand formulier gebruiken om uw interesse aan te geven. Wij nemen daarna contact met u op om een afspraak te maken voor een rondleiding.
Interesseformulier

Is uw kind 3 jaar of ouder?
Dan kunt u een aanmelding doen via onderstaand formulier. Uw kind wordt dan aangemeld (let op, dit is nog geen definitieve plaatsing).
- Aanmeldformulier

Inschrijving
Als uw kind ongeveer 3.5 jaar oud is, sturen wij u een inschrijvingsformulier. Dit is een formulier waar dieper wordt ingegaan op de (onderwijs)behoefte van uw kind. Naar aanleiding van de ingevulde antwoorden zal de directie, al dan niet samen met IB en/of externe partijen, een beslissing nemen over de toelaatbaarheid van uw kind. Binnen 6 weken na ontvangst van het inschrijvingsformulier, zal hier uitspraak over worden gedaan. Tot aan de uitspraak kunnen wij u (nog) geen garantie geven tot plaatsing.                                                                                      

Aanmeldbeleid en toelating
Voor de KPOA scholen hebben we een aanmeld- en toelatingsbeleid geschreven waarin de wettelijke termijnen en de algemene kaders van KPOA zijn opgenomen. U vindt dit aanmeldbeleid op de website van KPOA:
- Aanmeldbeleid KPOA

Informatie over ons onderwijs
- Schoolgids 2023-2024
- De Vreedzame School
- Passend onderwijs
- Passend onderwijs schoolondersteuningsprofiel
- Schoolveiligheidsplan
- Schorsing en verwijdering van leerlingen
- Verwijsindex Risicojongeren (VIR)
- Meldcode
- Informatie aan ouders
- Protocol medisch handelen
- Vertrouwenspersonen en klachtenregeling
- Verzekeringen
- Sponsoring
- Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
- GGD en schoolarts
- Leren en ontwikkelen
- Ouderbijdrage

Verzuim en verlof
- Leerplicht en verlof
- Aanvraagformulier extra verlof

Privacy
- Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Informatie van derden

- Kies je Sport

Corona-gerelateerde klachten: Kan mijn kind naar school? 
- beslisboom voor kinderen van 4 - 12 jaar, groep 1 t/m 8

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route