Katholieke identiteit

Levensbeschouwing

Wij zijn een school voor katholiek basisonderwijs. Dit betekent dat wij ons laten inspireren door de katholieke identiteit. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met de leerlingen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten. Daarnaast willen wij hen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat de leerlingen actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Wij verwachten dat alle leerlingen aan alle levensbeschouwelijke activiteiten meedoen.  

Na de meivakantie tot de zomervakantie besteden wij vanuit de methode Hemel en  Aarde aandacht aan het thema 'Schip'. Geen betere manier om je op een avontuurlijke en reislustige zomer voor te bereiden dan op een schip. Wie schip zegt, denkt aan piraten, woeste zeeën, lange vakanties, onbekende bestemmingen. Het schip is in veel religies en levensbeschouwingen een krachtig symbool dat vaak te maken heeft met de kwetsbaarheid van het leven.

 Meer over dit thema leest u via deze link: https://www.hemelenaarde.nl/ouderbrief/ouderbrief-bij-nr-5/

Thema Schip hemel en aarde

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route