Katholieke identiteit

Levensbeschouwing

Wij zijn een school voor katholiek basisonderwijs. Dit betekent dat wij ons laten inspireren door de katholieke identiteit. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met de leerlingen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten. Daarnaast willen wij hen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat de leerlingen actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Wij verwachten dat alle leerlingen aan alle levensbeschouwelijke activiteiten meedoen.  

Vanaf januari 2020 besteden wij vanuit de methode Hemel en  Aarde aandacht aan het thema 'Ritme'.  

Het begint misschien met een liedje dat je kunt meeklappen of waarop je kunt dansen. De ene beweging die de andere uitlokt. De accenten die steeds terugkomen, het patroon dat zich aandient, dat je oproept en waaraan je je kunt overgeven. Zo gaat het niet alleen in liedjes. Een dag of een week kan een ritme hebben. Je lijf heeft een ritme. Zelfs een kunstwerk kan een ritme hebben. En als iets een ritme heeft, kun je er ook tegenin gaan. Dwars er tegenin!

Meer over dit thema leest u via deze link

Hemel en aarde winter 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route