Katholieke identiteit

Levensbeschouwing

Wij zijn een school voor katholiek basisonderwijs. Dit betekent dat wij ons laten inspireren door de katholieke identiteit. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met de leerlingen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten. Daarnaast willen wij hen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat de leerlingen actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Wij verwachten dat alle leerlingen aan alle levensbeschouwelijke activiteiten meedoen.  

Na de voorjaarsvakantie besteden wij vanuit de methode Hemel en Aarde, ter voorbereiding op Pasen, aandacht aan het thema 'Tuin'. Het Paasverhaal speelt zich grotendeels af in de Tuin van Getsemane en in de tuin van Jozef van Arimatea. Er worden in de klas versjes en liedjes gezongen over zaaien, groeien en oogsten, passend bij het voorjaarsfeest van nieuw leven dat Pasen is. 

 Meer over dit thema leest u via deze link: https://www.hemelenaarde.nl/ouderbrief/ouderbrief-bij-nr-4/

Thema Tuin

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route