Katholieke identiteit

Levensbeschouwing

Wij zijn een school voor katholiek basisonderwijs. Dit betekent dat wij ons laten inspireren door de katholieke identiteit. Levensbeschouwelijke ontwikkeling is een vast onderdeel van de activiteiten. Wij praten met de leerlingen over waarden en normen, die geworteld zijn in de katholieke uitgangspunten. Daarnaast willen wij hen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat de leerlingen actief leren meewerken aan de humanisering van hun omgeving. Wij verwachten dat alle leerlingen aan alle levensbeschouwelijke activiteiten meedoen.  

In de periode tot de voorjaarsvakantie besteden wij vanuit de methode Hemel en Aarde aandacht aan het thema: "Jozef". Het verhaal over Jozef, de zoon van Jakob, laat de manier zien waarop Jozef zich staande houdt in een vreemd land. Het toont tevens een ontroerende familiegeschiedenis, waarin Jacob zijn lievelingszoon verliest, jaloezie de broers verdeelt en na jaren later de verzoening volgt. 

We zijn benieuwd wat de kinderen erin zien, wat ze boeit, welke vragen ze erover hebben. Natuurlijk stellen we zelf ook onderwerpen uit het verhaal aan de orde. Onze lessen gaan over dromen, over verzoenen, over grote gevoelens van jaloezie, verraad, onrecht en ontroering, waar het verhaal zo vol van is. Meer over dit thema leest u via deze link https://www.hemelenaarde.nl/ouderbrief/ouderbrief-bij-nr-3/

Thema Jozef Hemel en aarde

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route