Taakspel

Leren door spelen

In onze groepen werken we ook met de Taakspel-methode: een bewezen groepsaanpak waarbij leerlingen leren zich aan klassenregels te houden door middel van een spel. Het taakgerichte gedrag van leerlingen neemt hierdoor toe. De leerkrachten op onze school zijn (of worden) hiervoor speciaal opgeleid. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en leerlingen bedenken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden.

De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Daarmee komen ze in aanmerking voor een beloning, zoals extra buiten spelen of een leuk spel doen. De positieve benadering van leerlingen, het spelelement, de duidelijkheid van verwachtingen en de samen gekozen beloning, dragen allemaal bij aan de meerwaarde die wij als school ervaren over deze positieve groepsaanpak.

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route