Ouderraad en ouderbijdrage

Ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad

De ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle feestelijke activiteiten die op onze school gevierd worden.

Om alle feestelijkheden te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de ouderraad. De ouderraad is budgetverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de schoolleiding.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad helpt het leerkrachten team jaarlijks bij het organiseren van onder andere de volgende activiteiten:
opening schooljaar, schoolfotograaf, kinderboekenweek, sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, (palm)pasen, koningsspelen, schoolreis, sportdag en avondvierdaagse.

Daarnaast neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de MR.

De ouderraad komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen van 19.30 uur tot 21.00 uur op school. Deze vergadering is op wisselende dagen in de week. Dit om alle leden van de ouderraad zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen bij deze vergaderingen aanwezig te kunnen zijn. De vergaderingen zijn altijd onder leiding van de voorzitter en worden regelmatig bijgewoond door de directeur van school.
Tijdens de algemene OR vergadering wordt er een terugkoppeling of een voorruitblik gegeven over de activiteiten. Ervaringen worden gedeeld met elkaar en zo nodig kan extra hulp gevraagd worden.

Nieuwe leden gezocht!!

Veel leden zijn jaren achtereen lid van de ouderraad en moeten vertrekken vanwege het feit dat de kinderen de school verlaten en daarmee de verbinding met de school verdwijnt. De ouderraad is daarom ieder jaar op zoek naar nieuwe leden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben gekregen in het werk van de ouderraad dan horen wij dit graag. Meld u dan aan via orkameleon@kpoa.nl

 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route