Nieuwsbrief en oudercommunicatie-app

Communicatie

Nieuwsbrief
Eén keer per veertien dagen komt de nieuwsbrief uit. Deze wordt via Parro verstuurd naar de ouders. In de nieuwsbrief verstrekken wij nieuws en informatie die voor alle ouders van belang is. 

Parro
Rechts bovenin ziet u een logo van Parro, 
Parro is een app voor communicatie tussen ouders en scholen (en in bepaalde gevallen ook voor ouders onderling). Ook kunt u via deze app bijvoorbeeld oudergesprekken plannen. Klik op het logo op direct naar Parro te gaan.


Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route