Voor ouders

Schooltijden

Wettelijk is vastgelegd dat elke basisschool in Nederland minimaal 7.520 uur les dient te geven, verdeeld over 8 schooljaren. Dat is gemiddeld 940 uur per schooljaar, wat in de praktijk neerkomt op 25 uur per week. Vanuit deze wettelijke verplichting hebben wij een continurooster bepaald met de onderstaande schooltijden:

Groepen 1  t/m 8:  5 gelijke schooldagen van 08.30 uur tot 14.00 uur 

De lunchpauze wordt begeleid door eigen teamleden.

Vanaf 8.20 uur is de school open en kan iedere leerling, al dan niet vergezeld door een ouder/verzorger, naar binnen. De leerkrachten zijn dan al in hun lokaal om de leerlingen te begroeten. Om 8.25 uur gaat de bel en om 8.30 uur start het lesprogramma. We verwachten dat alle leerlingen dan in de klas zitten en dat ouders de klas hebben verlaten.

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route