Medezeggenschap

MR en GMR

Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Op onze school is, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een medezeggenschapsraad actief. Deze bestaat uit een evenredig aantal ouders en medewerkers. Het aantal MR leden is afhankelijk van het aantal leerlingen van een school. De MR is gesprekspartner van de directie van de school als het gaat over het beleid van de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Via onze tweewekelijkste nieuwsbrief informeren wij u over onderwerpen die in de MR-veraderingen zijn behandeld. De notulen van deze vergadering kunt u opvragen via mrkameleon@kpoa.nl.

Op de website van KPOA is het volledige MR reglement te lezen.

GMR
Onze school maakt deel uit van de Stichting voor KPOA e.o. Voor de stichting als geheel is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. Ook de GMR bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van ouders en medewerkers en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur en bespreekt beleidszaken die gelden voor alle scholen van KPOA (of in ieder geval voor meer dan één school). Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR advies- of instemmingsrecht. Het GMR reglement is te lezen op de website van KPOA, ook de verslagen van de GMR vergaderingen worden daar na vaststelling gepubliceerd.

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
We hebben nog plek in de groepen: 1-2, 3, 4-5 en 8.

Wij willen elk kind goed onderwijs en aandacht geven. Helaas hebben wij momenteel geen ruimte meer voor zorgleerlingen.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route