Protocol weer naar school

Protocol weer naar school

Onderwerp: protocol naar school

Versiedatum: 1 maart 2021

Graag uw speciale aandacht voor de rode tekst in het protocol. Deze is nieuw en/of aangescherpt

Klik hier om het protocol te openen

 

Een nieuwe leerling aanmelden of gewoon eens kennismaken? Bel ons op 033 - 455 04 88.
Klik hier  voor de volledige aanmeld- en toelatingsprocedure.

Mail ons 033 455 04 88  Route